Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

 

En forening for varslere og andre som er opptatt av varslingens samfunnsmessige betydning

 

*Varslerunionen(VU)/Varslerforum er til for støtte for deg som vil melde fra om kritikkverdige/ulovlige forhold på arbeidsplassen eller i samfunnet forøvrig.

 

*VU/Varsleforum er en forening for alle som vil arbeide for bedre vern om ytringfriheten til å si ifra, og bedre muligheter for de som varsler om utilbørlige forhold i offentlig og privat sektor.

Vi tar imot enhver henvendelse fra deg som ønsker å peke på kritkkverdige forhold innen offentlig eller privat sektor.

Og deg som kanskje allerede har varslet fra om ting, men som har kanskje har erfart å ikke bli hørt, eller opplevd å bli mobbet/trakasert i din stilling pga din varsling.

 

 

Presentasjon av Varslerunionen

 

Varslerunionens vedtekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Nettansvarlig : Arild Wiik. Email: arild.wiik@varslerunionen.no