Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

 

informasjon og koblinger til hjelp

 

Varslerunionen på Facebook

 

Veiledning for varslere 

 

Spørreskjema til varslere som er våre medlemmer  (laster ned dokument)

 

Varslerunionen innspill til yrkessykdomsutvalget

 

Varsleres Rettsvern

 

Oversikt over rettsregler som beskytter varslere

 

Varsling i norsk rett

 

Om Endringer i arbeidsmiljøloven

 

Vedlegg til Vogts foredrag om Varsleres rettsvern på Seminar omvarsling

 

Forslag om endring av grunnlovens §100

 

Ny varslingsparagraf i arbeidsmiljøloven

 

Mobbing i arbeidslivet: En litteraturoversikt

 

Vern av varslere er vern av rettstaten

 

Et eksempel på virksomhet av varslerunioner i andre land

 

 

 

 

Nettansvarlig: Arild Wiik Email: arild.wiik@varslerunionen.no