Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

  Per Arne Simonsen Styreformann.  Oslo

                                              epost: per@varslerunionen.no                          

   Edvard Vogt  prof. em. Rådsformann  . Bergen kommune

                                                 epost: vogt@varslerunionen.no          

 

 

   Arild Wiik  Nettansvarlig.  Vrena Sverige

                                 epost: arild.wiik@varslerunionen.no

              

  Hugo Sørli  Daglig leder. Skedsmo kommune

                                 tlf .9704 6454       e-post: Hugo@varslerunionen.no

 

Send oss mail: post@varslerunionen.no

eller send mail til den enkelte av oss.

Vår postadresse er :

Varslerunionen: Midtskogveien 7c, 2020 Skedsmokorset.

 

Varslerunionen på Facebook

 

 

 

Nettansvarlig: Arild Wiik Email: arild.wiik@varslerunionen.no