Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

Whistleblowing - Varsling
En temautstilling

 

Utstillingen er utarbeidet av professor Stig Berge Matthiesen og stipendiat BritaBjørkelo  ved Institutt for samfunnspsykologi i samarbeid med  Det psykologiske fakultetsbibliotek.

Utvalgt litteratur som tar for seg forskjellige aspekter ved dette høyst aktuelle emnet står utstilt i glassmontrene ved inngangen til biblioteket.


Whistleblowing kan defineres som en handling som finner sted når en ansatt er vitne til kritikkverdige forhold på arbeidsplassen (f.eks. uetisk oppførsel, korrupsjon, kriminelle forhold etc.) fra kolleger eller overordnet og hvor den ansatte prøver å stoppe det kritikkverdige ved å informere ledelsen eller noen som er i posisjon til å stoppe de kritikkverdige forhold. I litteraturen er det vanlig å skille mellom varsling og informering. En varsler har ingen egeninteresse eller ambisjoner på vegne av egen karriere.  Varsling angår viktige etiske eller sosiale forhold, og varsleren har ikke samvittighet til å tie.

1. januar i år trådte nye varslingsparagrafer i arbeidsmiljøloven i kraft. De omfatter arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til rette for varsling og gir arbeidstaker vern i forbindelse med slik varsling.

Kilder:
Matthiesen,S.B.(2004) When Whistelblowing leads to bullying at work.
Arbeidsmiljøloven § 2.4,2.5 og 3.6
When Whistleblowing leads to bullying at work.
Arbeidsmiljøloven § 2.4,2.5 og 3.6