Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

 

Arbeidstilsynet bør snakke med mobbeofrene i Tromsø

 

Falske anklager skader varslere

 

Varslet bystyret om kritikkverdige forhold på jobben

 

Innvandrere mobbes mest på jobb

 

En norsk undersøkelse viser at 40 prosent av arbeidstagerne som har vært utsatt for trakassering, har tenkt på selvmord. Tilsvarende andel blant befolkningen generelt er syv prosent.

 

bilde

 

Politiet bryter arbeidsmiljøloven


Hittil i år er det registrert over 19 000 unntak og brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Politi-Norge.

Les Mer

 

bilde

 

Politiet bryter arbeidsmiljøloven


Hittil i år er det registrert over 19 000 unntak og brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Politi-Norge.

Les Mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettansvarlig: Arild Wiik Email: arild.wiik@varslerunionen.no