Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

 

En forening for varslere og andre som er opptatt av varslingens samfunnsmessige betydning

 

 

Varslerunionen er en forening til støtte for de som melder fra om ulovlige forhold på arbeidsplassen. Det er en forening for alle som vil arbeide for et bedre vern og bedre muligheter for de som varsler om utilbørlige forhold i offentlige og private bedrifter. Foreningen vil bl.a. bidra ved høringer i forbindelse med lovforberedelser.

Vi mottar gjerne henvendelser fra varslere som har erfart å bli mobbet vekk fra sine stillinger og kanskje i tillegg blitt økonomisk ruinert.

 

MEDLEMSKONTINGENT 2014


NAVN: VARSLERUNIONEN

Midtskogveien 7c

2020 Skedsmokorset

ble bestemt i møte 12 april å være 350.-

E-MAIL: post@varslerunionen.no

Varslerunionen på Facebook

Telefon: 47181953
Org.nr. : 990 862 273
Kontonr. 6118.06.59365

Til Varslerunionens medlemmer. Tenk nytt!

 

Etiske retningslinjer for Varslerunionen (VU)

 

Varslerunionens vedtekter

 

 

Nettansvarlig: Arild Wiik Email: arild.wiik@varslerunionen.no