Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

Tips oss, gi et Bidrag

 

Har du et bidrag eller tips, så er dette stedet hvor du kan sende dette inn til oss.

Er det ting vi ikke er sikre på, får vi jurister, og folk innen offentlig forvaltning og andre med innsikt til å se igjennom det du sender inn til oss.

Vi vil gjøre vårt beste for å være til hjelp i din sak.

Tipsene kan være alt fra jobb relatert til andre samfunnsmessige forhold som krenker enkelt individer eller bryter med norsk lov.

Norge har forpliktet seg til å følge menneskerettigheten og la dem være overordnet norsk lov. Ser du slike brudd eller direkte uetiske forhold gjort mot borgere tar vi imot tips om dette.

Slik kan vi bidra med å styrke rettssikkerheten til den enkelte.

Vi vil følge sakene nærmere opp fra flere lignende saker og personer.  Er du i tvil eller usikker på om en sak kan stemme, så send den inn til oss. Vi tar saken til nærmere øyensyn.

 

Send oss bidrag og tips på Email: post@varslerunionen.no

Post sendes til : Varslerunionen, Midtskogveien 7c. 2020 Skedsmokorset 

 

 

 

 

Nettansvarlig: Arild Wiik