Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

Linker og Resurser

 

 

Nyttig Hjelp (Resursside med masse tips)

Andre linker er snart på plass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Nettansvarlig: Arild Wiik Email: arild.wiik@varslerunionen.no