Varslerunionen

  

         Varslerforum

 

En organisasjon

til hjelp for :

 

Deg som trenger hjelp i forbindelse med VARSLING om uverdige og kritikkverdige forhold i Stats/Fylke eller innen kommunal forvaltning, eller innen enhver offentlig eller privat sektor.

 

Mistanke om korrupsjon

 

Ødeleggende og sterkt kritikkverdige forhold med personal konflikter.

 

 

                              

Rådformann                                      Styreformann/Daglig leder

prof.em. Edvard Vogt                 Per A Simonsen

Blogg                                                           Blogg

 

 

 

 

 

Varslerunionen på Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettansvarlig: Arild Wiik Email: arild.wiik@varslerunionen.no